Tilbage til hovedsiden
Søgning

Handelsbetingelser

1. Generelt:
1.1 Handelsbetingelserne gælder med mindre andet er aftalt:
Følgende handelsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem kunder og CURIO.

Betingelser kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale.

2. Alene salg til erhverv:
CURIO har intet salg til private.

3. Særlige vilkår for B2B-kunder:
Følgende vilkår i punkt 3 gælder for udtrykkeligt godkendte B2B-kunder i tillæg til CURIO’s øvrige handelsbetingelser.

3.1 Grundbetingelser for oprettelse som B2B-kunde:
For at kunne komme i betragtning som B2B-kunde hos CURIO, skal den ansøgende virksomhed have et CVR-nr. Det skal være virksomhedens hovederhverv at være beskæftiget med aktiviteter indenfor IT og/eller A/V relaterede funktioner.

For oprettelse skal virksomheden udfylde CURIO’s B2B ansøgning samt fremsende kopi af virksomhedens registreringsbevis fra Skat. Disse oplysninger kan fremsendes enten pr. e-mail til info@curio.dk eller i hardcopy form til vores firmaadresse CURIO, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Herudover, skal der i forbindelse med oprettelsen placeres et initialkøb på minimum DKK 15.000 ekskl. moms, samt lægges ordrer for min. DKK 50.000 ekskl. moms pr. kvartal.

Når ansøgningen er CURIO i hænde, vil denne blive behandlet hurtigst muligt, såfremt den er fuldstændig. Godkendes virksomheden som B2B-kunde fremsendes besked pr. e-mail om, at CURIO kan kontaktes for initial køb på minimum DKK 15.000 ekskl. moms for den endelige oprettelse.

Når initialkøb er gennemført tilknyttes B2B-kunden B2B log-in for bl.a. priser, lagerstatus, on-line bestilling, specialtilbud m.v. for fremtidig samhandel.

CURIO kan vælge at afvise oprettelse af en B2B-kunde efter CURIO’s frie valg.

3.2 Bindende bestilling og returret:
Alle bestillinger afgivet til CURIO er bindende og kan ikke afbestilles.

Varer tages som udgangspunkt ikke retur. Tilbyder CURIO ekstraordinært returret på en vare, gøres dette skriftligt gennem udstedelse af RMA nummer fra CURIO. Efter B2B-kundens modtagelse af RMA nummeret skal varen / varerne returneres til CURIO indenfor maks. 5 arbejdsdage. Såfremt fristen ikke overholdes, bortfalder den ekstraordinære returret og varen kan ikke returneres.
B2B-kunden afholder alle transportomkostninger ved sin udnyttelse af en ekstraordinær returret.

3.3 Kontantsalg:
Alle salg og leverancer sker netto kontant.

Aktie- og anpartsselskaber kan anmode om kredit, hvilket kun tilbydes, såfremt selskabet kan kreditforsikres / godkendes via ekstern partner. For andre virksomhedstyper (herunder enkeltmandsvirksomheder) ydes der ikke kredit.

Kreditrenten er 1,5 % pr. påbegyndt måned.

3.4 Udlånsvarer:
For udlånsvarer skal varen returneres i samme stand og mængde og indenfor den angivne tidsramme. Returnering sker for låners bekostning. Returneres udlånsvaren ikke rettidigt og/eller i samme stand og mængde, fremsendes faktura på varen.

3.5 Udveksling af materiale:
Ved oprettelse som B2B kunde hos CURIO gives samtidig accept til, at CURIO kan fremsende materiale i såvel elektronisk som hardcopy format.

3.6 Ophør som B2B kunde:
Såfremt betingelserne for oprettelse som B2B-kunde ophører eller parternes aftaler eller handelsbetingelserne misligholdes, kan CURIO opsige B2B-kundeforholdet ekstraordinært uden varsel.

Herudover kan B2B-kundeforholdet opsiges ordinært med 7 dages varsel.

4. Priser:
Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms.

Priserne er med forbehold for udsolgte varer, trykfejl, pludselige ændringer i leverandørpriser, valuta, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling:
Betalingsbetingelserne er - netto kontant - med mindre andet er forudgående, skriftligt aftalt.

For betaling senere end forfaldsdagen tillægges morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

6. Levering og fragt:
6.1 Leveringssted:
Levering sker som udgangspunkt ab lager fra CURIO's eller samarbejdspartners adresse.

Efter forudgående, skriftlig aftale kan levering dog ske til en anden adresse (til dør i gadeplan eller fortov).

6.2 Leveringstid:
CURIO kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer, som ikke skyldes CURIO’s forhold, men vil altid bestræbe sig på rettidigt at informere om eventuelle ændringer i den aftalte leveringstid.

CURIO er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen skyldes force majeure, jf. punkt 11.3.

6.3 Ekspeditionsgebyr og fragtomkostninger:
Ekspeditionsgebyr (inkl. fragt) pålægges alle forsendelser :
Kr. 90,00 pr. kolli forsendelse. Leverancer på over 10 kg kan pålægges særskilte fragtomkostninger.
Standard pallefragt kr. 295,00 pr. palle.
Oversize pallefragt kr. 595,00 pr. palle.
Kurerkørsel efter kilometertakst, dog minimum kr. 295,00

For leverancer til Færøerne, Grønland eller øvrige udland afregnes fragtomkostninger efter gældende takster.

6.4 Tredjemands transport:
CURIO transporterer som udgangspunkt, jf. punkt 6.1, ikke varer til kunder og påtager sig intet ansvar herfor.

Skader opstået under transport kan således ikke gøres gældende overfor CURIO. Krav desangående kan alene rettes til transportøren og kunden er selv ansvarlig for at gøre en transportskade gældende overfor transportøren.

Transportskader skal oplyses til CURIO. Såfremt dette ikke sker, bortfalder kundens reklamationsret i relation til fejl og mangler, som kan være en følge af transportskaden.

6.5 Kundens fragt/transport:
Fragter/transporterer kunde en vare, så skal varen håndteres i henhold til nedenstående anvisninger:

Alle Plasma skærme (uanset størrelse) skal til enhver tid fragtes stående og må ikke lægges ned/vinkles. For transport med fragtmand skal varen fastspændes i original emballage på en palle, så der ikke er mulighed for at lægge varen ned under transporten.

Alle LED eller LCD skærme større end 32" skal til enhver tid fragtes stående og må ikke lægges ned/vinkles. For transport med fragtmand skal varen fastspændes i original emballage på en palle, så der ikke er mulighed for at lægge varen ned/vinkle den under transport.

For alle LED- eller LCD skærme fra 32" og ned henvises til producentens emballage for korrekt transporthåndtering. Fremgår det her, at skærmen skal håndteres stående, så skal dette til enhver tid følges. Fremgår intet af emballagen, skal skærmen fragtes stående. Det er kundens ansvar til enhver en tid at følge disse retningslinjer.

Såfremt en skærm ikke fragtes stående eller ovenstående transportregler i øvrigt fraviges, og skulle der opstå fejl, ridser, skrammer etc. på skærmen som følge heraf, så bortfalder reklamationsretten for disse fejl og mangler.

6.6 Begrænset Pick-up & return service for Sharp fladskærme:
Sharp yder pick-up & return service for reklamationssager for Sharps fladskærme i hele Danmark (dog kun brofaste øer) på følgende betingelser.

Pick-up & return service gældende kun for fladskærme fra 32" og opefter.

7. Fejl og mangler:
7.1 Åbning eller reparation af varer:
CURIO påtager sig ikke ansvar, herunder afhjælpningspligt, i forhold til produkter, som har været åbnet og/eller er forsøgt repareret af kunden eller af tredjemand, som ikke er et autoriseret serviceværksted for det konkrete produkt.

7.2 Firmwareændring:
Enhver firmwareændring (eksempelvis op- eller nedgradering) af hardware købt hos CURIO, må kun foretages på et autoriseret serviceværksted for det konkrete produkt. Foretages firmwareændring uden om et autoriseret serviceværksted bortfalder reklamationsretten for produktet.

CURIO kan ikke gøres ansvarlig for manglende funktionsevne eller eventuelle opståede fejl og/eller mangler ved firmwareændring.

7.3 LCD-skærme - pixelreklamation:
For LCD-skærme af enhver art (fladskærme, pads m.v.) anerkendes alene reklamationer over pixelfejl i henhold til ISO 13406-2 standarden.

7.4 Fladskærme – begrænsning i daglig brug:
CURIO anerkender alene reklamationer over fejl og mangler, som opstår på baggrund af korrekt brug af fladskærme.

Konsument fladskærme er beregnet til maksimalt 4 timers brug dagligt. Semi-professionelle skærme (TLM public displays) er beregnet til maksimalt 12 timers brug dagligt. Professionelle fladskærme (PNE public displays) er beregnet til 24 timers brug dagligt.

Fladskærme skal driftes med disse værdier for øje og i øvrigt i henhold anvisningerne i den medfølgende brugervejledning. Overskrides disse værdier og/eller overholdes anvisningerne i brugervejledningen ikke, bortfalder reklamationsretten.

8. Produktspecifikationer og tekniske forhold:
8.1 Produktspecifikationer og tekniske forhold:
Produktspecifikationer for et givent produkt er de gældende på salgstidspunktet.

CURIO kan ikke drages til ansvar for evt. senere ændringer af produktspecifikationer eller af tekniske forhold, herunder, men ikke begrænset til: Software, HDMI standarder, firmwareændringer, 3G-/4G-standarder, MPEG kompabilitet og nye / ændrede standarder for modtagelse af DVB TV transmission generelt, lokale antenne- og signal forhold og udbyders / antenneforeningers antenne- & signalforhold m.v.

Med mindre det entydigt fremgår af produktspecifikationerne på www.curio.dk så er der ikke MPEG2 / MPEG4 T, T2, C, S, S2, analog eller nogen anden form for tuner indbygget i et givent TV.

DVB-T MPEG2 tunere vil kunne tage de landsdækkende ”must carry” kanaler i digital kvalitet frem til 2012, hvor signalet konverteres til MPEG4. Programpakker udover de landsdækkende ”must carry” kanaler på DVB-T vil være tilgængelige fra ca. ultimo 2009 og kræver en gatekeeper godkendt DVB-T MPEG4 tuner. Flere kanaler på andre frekvenser (MUX’er) fra den kommende gatekeeper forventes. Med mindre andet er skriftlig specificeret, så har fladskærme med indbygget digital TV tuner en digital MPEG2 tuner indbygget. Såfremt det ikke entydigt fremgår af CURIO’s produkt specifikationer for et produkt, så understøtter produktet ikke og vil ikke fremadrettet komme til at understøtte DVB-T2. Såfremt DVB-T2 understøttelse fremgår af CURIO’s produktspecifikationer for et givent produkt, så understøttes DVB-T2 kun i henhold til NorDigII standarden. Eventuelle afvigelser fra NorDigII standarden (herunder også danske afvigelser) understøttes ikke. Fejl som følge af afvigelse i NorDigII standarden under DVB-T2 er ikke dækket af reklamation.

For DVB-C funktionalitet kræves, at udbyder følger og sender i henhold til NorDigII standarden (www.nordig.org). Andre standarder understøttes og supporteres ikke og DVB-C tuner funktionalitet vil ikke fungere for disse. For TV med indbyggede C tunere, så kan der kun for ”Yousee godkendt” og / eller ”Stofa godkendt” TV garanteres fuld funktionalitet for disse udbydere.

Med mindre det specifikt fremgår af produktspecifikationerne, at produktet er ”Canal Digital godkendt”, så kan S tuner og S2 kompabilitet og funktionalitet ikke garanteres, uagtet at TV måtte have S/S2 tuner indbygget. Viasat via satellit fungerer ikke med TV med indbyggede S & S2 tunere.

8.2 Tværgående kompabilitet og funktionalitet:
Kompabilitet og funktionalitet imellem produkter og på tværs af producenter, services, udbydere (Yousee, Stofa, Boxer, Canal Digital, Viasat etc.) og/eller forskellige standarder sikres selvstændigt af kunden med mindre andet aftales skriftligt forud for levering. Manglende eller delvis kompabilitet imellem blu-ray medier og blu-ray afspillere er ikke reklamationsberettiget.

8.3 Lagring og brug af software / apps – kompabilitet med medie indhold:
CURIO påtager sig intet ansvar for lagring eller brug af software / apps, som ikke er leveret sammen med produktet. CURIO påtager sig intet ansvar for kompabilitet mellem medie indhold og et givent produkt.

8.4 Manualer / brugervejledninger:
CURIO lever produkter med enten dansk, nordisk eller engelsk manual / brugervejledning.

CURIO påtager sig intet ansvar for korrektheden af specifikationer eller oplysninger i manualer / brugervejledninger, idet disse leveres af tredjemand.

8.5 Specifikationsændringer:
CURIO forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, herunder software og/eller firmware.

9. Reklamationsret:
9.1 Reklamationsret:
På alle nye kurante produkter ydes 6 måneders reklamationsret, med mindre andet er skriftligt angivet fra CURIO. Reklamationsretten omfatter ikke pixelfejl.

For genopladelige batterier og øvrige produkter med begrænset holdbarhed gives dog alene en begrænset reklamationsret på 3 måneder.

Reklamationsretten er gældende fra den oprindelige købsfakturadato og udløber 6, henholdsvis 3 måneder herefter.

Reklamationsretten forlænges ikke i forbindelse med afhjælpning eller ombytning af en vare.

Der kan alene reklameres direkte til CURIO. Reklamationer skal ske ved udfyldelse af RMA formular. Reklamationer, der ikke er anmeldt direkte hos CURIO og/eller er foretaget ved udfyldelse af RMA formularen afvises og reklamationsretten bortfalder.

Omkostninger i forbindelse med reklamation, herunder fragt til CURIO, afholdes af forhandleren.

9.2 Rettidig reklamation:
Eventuelle fejl eller mangler skal påberåbes i rimelig tid efter, at kunden har modtaget varen, dog senest 14 dage fra modtagelse.

9.3 Demovarer:
Der ydes ikke reklamationsret på demovarer med mindre andet er skriftligt angivet af CURIO forud for købets indgåelse.

9.4 Undersøgelsesgebyr:
For uberettiget reklamation, dvs. reklamationer hvor varen efter undersøgelse er fundet uden fejl, pålægges et undersøgelsesgebyr på kr. 499,- ekskl. moms pr. reklamation. Hertil tillægges fragtomkostninger ved returnering.

9.5 Sharp’s selvstændige produktgaranti:
Sharp yder selvstændig produktgaranti på visse produkter. Der henvises direkte til Sharp Nordic for oplysninger om produktgarantiens indhold og fremsættelse af garantikrav.

CURIO modtager ikke og videreformidler ikke garantikrav.

10. Parternes beføjelser i anledning af mangler:
10.1 Købelovens begrænsede anvendelse:
Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er CURIO ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven.

10.2 CURIO’s beføjelser:
Ved eventuelle mangler kan CURIO frit vælge at afhjælpe manglen, at give nedslag i købesummen og/eller at foretage omlevering.

Køber er således ikke berettiget til at ophæve købet før CURIO har udnyttet sin afhjælpnings-, nedslags- og/eller omleveringsret.

Såfremt CURIO vælger at afhjælpe en mangel har CURIO op til tre afhjælpningsforsøg pr. reklamation. Såfremt manglen ikke er afhjulpet efter det tredje afhjælpningsforsøg, skal CURIO senest tre arbejdsdage efter modtagelse af meddelelse herom fra køber, meddele køber, hvorvidt CURIO vil give et nedslag i købesummen eller foretage omlevering efter CURIO’s valg.

Ved nedslag overfor en B2B kunde, overføres beløbet til købers konto indenfor max. 5-7 arbejdsdage.

10.3 Købers mangelsbeføjelser:
Køber er pligtig at tåle CURIO’s udøvelse af beføjelser efter punkt 10.2.

Køber er endvidere først berettiget til at hæve et køb eller forlange erstatning, når der er forløbet 5 arbejdsdage fra købers underretning til CURIO om, at manglen ikke er afhjulpet efter punkt 10.1. Såfremt CURIO omleverer eller giver nedslag i købesummen, er køber dog ikke berettiget til at hæve kobet eller forlange erstatning.

11. Erstatningansvar:
11.1 Ansvarsgrundlag:
Med de begrænsninger, som følge af nærværende handelsbetingelser, er CURIO ansvarlig for fejl og mangler efter købeloven og dansk rets almindelige regler.

11.2 Ansvarsbegrænsning:
CURIO’s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab.

CURIO hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab.

CURIO er uden ansvar for forsinkelse eller tab, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

11.3 Ansvarsfrihed – force majeure:
CURIO er ansvarsfri, såfremt følgende forhold hindrer opfyldelse af parternes aftale eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld for CURIO:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort CURIO's opfyldelse af aftalen. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

CURIO kan vælge mellem at annullere en ordre overfor køber eller udskyde dens opfyldelse. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt opfyldelse kræve erstatning eller gøre andre krav gældende mod CURIO.

11.4 Maksimeret erstatningsbeløb:
Erstatningsbeløbet overfor CURIO kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

12. Produktansvar:
CURIO kan pålægges produktansvar som mellemhandler efter produktansvarsloven.

13. Ejendomsforbehold:
CURIO forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostningerne, renter m.m. er betalt fuldt ud.

14. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem CURIO og køber skal afgøres efter dansk ret - med udelukkelse af CISG og danske international privatret - med Retten i Hillerød som værneting.

15. Immaterielle rettigheder:
Brug af uddrag, billedmateriale eller anden gengivelse af materiale kun med CURIO's skriftlige tilladelse.

Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Forhandler login
Glemt password? Skriv til os.

Nyheder

10.
december
Ingen nyheder
Der er desværre ingen nyheder p.t.